Ref: 

HGUFK

Start:

18.02.2021

Slut:

29.04.2021

Deadline:

11.02.21

status:

Lukket
Helle Gundersen | +45 25 55 59 85

3 forretningskonsulenter

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi 3 forretningskonsulenter til et projekt som omhandler anskaffelse af et nyt billeddiagnostisk system (RIS/PACS).

Projektet er i gang med analysefasen og efterspørger 3 forretningskonsulenter der kan påtage sig ansvaret for forskellige processer.

De 3 forretningskonsulenter skal stå for udarbejdelse af nonfunktionelle krav til nyt it-system.

 • Planlægning og facilitering af workshops, herunder dokumentation af alle relevante fund fra disse
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer indenfor området (se områder nedenfor)
 • Sikring af kvalitet og organisatorisk forankring af udarbejdede krav gennem reviewprocessen
 • Samarbejde i projektgruppen om sikring af sammenhæng på tværs af alle kravområder

Fælles for alle konsulenter er, at de skal tidligere have afholdt workshops og samskrevet data til brug for udarbejdelse af materiale til udbud.

Den ene forretningskonsulent skal arbejde med området “Integrationsudvikling og applikationskonfigurering”.
Konsulenten skal have:

 • Gode formidlingsevner (erfaring som brobygger)
 • Erfaring med kravsspecifikation til IT-projekter (sikring af juridiske hensyn samtidig med opfyldelse af kravspecifikationens kommunikative formål)
 • Erfaring med implementering af kliniske el diagnostiske systemer
 • Erfaring med mødefacilitering (gerne virtuelt)
 • Erfaring med ledelsesbetjening (oplæg og rapportering)
 • Omfattende kendskab til udvikling af IT-systemintegrationer og integrationsplatforme
 • Erfaring med integrering af PACS-modaliteter
 • Erfaring med It-udviklings- og konfigurationsprocesser, herunder involvering af brugere i processen
 • Erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af store systemer, gerne indenfor sundhedsvæsenet

Den anden forretningskonsulent skal arbejde med området ”Applikationsdrift og governance”.
Konsulenten skal have:

 • Gode formidlingsevner (erfaring som brobygger)
 • Erfaring med kravsspecifikation til IT-projekter (sikring af juridiske hensyn samtidig med opfyldelse af kravspecifikationens kommunikative formål)
 • Erfaring med implementering af kliniske eller diagnostiske systemer
 • Erfaring med mødefacilitering (gerne virtuelt)
 • Erfaring med ledelsesbetjening (oplæg og rapportering)
 • Omfattende erfaring med applikationsdrift og governance i offentlige virksomheder inden for sundhedsområdet
 • Erfaring med værktøjer og processer for brugeradministration, brugerstyring og support
 • Erfaring med digitale mediearkiver og VNA inden for området
 • Erfaring med anvendelse af ITIL og standarder inden for kravområdet
 • Erfaring med kortlægning af organisatoriske processer
 • Erfaring med kravsætning af fleksible og forbrugsafregnede services

Den tredje forretningskonsulent skal arbejde med området ”Infrastrukturdrift, hosting og leverandørstyring”.
Konsulenten skal have:

 • Gode formidlingsevner (erfaring som brobygger)
 • Erfaring med kravsspecifikation til IT-projekter (sikring af juridiske hensyn samtidig med opfyldelse af kravspecifikationens kommunikative formål)
 • Erfaring med implementering af kliniske eller diagnostiske systemer
 • Erfaring med mødefacilitering (gerne virtuelt)
 • Erfaring med ledelsesbetjening (oplæg og rapportering)
 • Omfattende kendskab til infrastrukturkomponenter og infrastrukturdrift
 • Erfaring med hosting af løsninger og design af sikre, robuste og fleksible infrastrukturløsninger
 • Erfaring med kravsætning af servicemål og opfølgning på disse overfor serviceleverandører
 • Gerne kendskab til og helst erfaring med anvendelse af ITIL og standarder indenfor kravområdet

Lokation: Storkøbenhavn – onsite efter behov, ellers remote
Periode: 18.02.2021 til 29.04.2021