Ref: 

PLST

Start:

11.12.2020

Slut:

30.6.2021 + option

Deadline:

07.12.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Projektleder

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en projektleder til talegenkendelse.

Overordnet projektledelse af projekt TGK, talegenkendelse. Projektet har nu indledt de afgørende sidste faser, hvor planlægning af ni pilotafdelinger på Region Hovedstadens hospitaler, gennemføres. Projektlederrollen overtages fra afgået projektleder, og ny projektleder skal hurtigt sikre fremdrift og robusthed i opgaven i samarbejde med hhv. styregruppe og implementeringsorganisation.

Projektleder skal på topleder niveau, gennem højt kvalificeret interessentsamarbejde kunne videreføre fremdrift i projektets leverancespor.

  • Intern håndtering af kundens interessenter, understøttelse af kundens processer, herunder infrastruktur, brugerstyring, systemforvaltning, support og porteføljestyring. Henset til at projektet er i afsluttende fase og har stor politisk bevågenhed, er det afgørende, at projektlederen har indgående erfaring med ovenstående fra lignende opgaver
  • Sikre at alle tekniske leverancer understøtter tidsplan for hhv. pilot afvikling og efterfølgende idriftsættelse af TGK på alle hospitaler
  • Gennemføre korrekt og godkendt idriftsættelse samt forankring af ansvar for forvaltning og support af løsningen, hos kunden jævnfør gældende processer
  • Sikre robust samarbejde med hhv. kundens og Hospitalernes implementeringsorganisation, understøttet af vision om ”hospitalets partner”
  • Gennemføre professionel leverandør-styring og -samarbejde, gennem dialog og inddragelse

Projektledelse inden for rammer af kundens projektledelsesmodel.

Kompetencer:
Konsulenten skal kunne overtage projektledelsen umiddelbart og videreføre nuværende professionelle projektledelse og besidde følgende kompetencer:

  • Erfaring fra projektledelse af komplekse programmer/projekter
  • Solidt kendskab til organisation af og interne processer i offentlige it-projekter
  • God kommunikator og erfaren i dialog med interessenter på hospitaler
  • Indsigt i teknisk drift og it-understøttelse af kliniske arbejdsgange, herunder indsigt i SPs betydning for den samlede it-understøttelse af hospitalerne

Godkendelseskriterier:
At konsulenten i samarbejde med interne interessenter hos kunden, implementeringsorganisationen og hospitalerne har sikret aftalte gennemførsel af pilot implementering af TGK, samt sikret aftalte leverancer ifm. idriftsættelse af systemet, inden for perioden konsulenten er tilknyttet projektet.

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 11.12.2020 til 30.06.2021 + option 1.7.2021 til 30.09.2021