Ref: 

2021164

Start:

Januar 2022

Slut:

3-4 måneder frem

Deadline:

27.12.21

status:

Lukket
Louise Birkholm | +45 25 55 59 32

AD Arkitekt og Udvikler

Beskrivelse

For vores kunde i Sønderjylland søger vi en seniorkonsulent, der kan hjælpe med at automatisere onboarding og offboarding af medarbejdere. Kunden har brug for en AD arkitekt, der har styr på alt, der vedrører identities og sikkerhed heromkring og én, der er skarp på Role Based Access Control (RBAC). Samtidig har kunden brug for en udvikler, der kan lave automatiseringen bag projektet.

Konsulenten skal udføre følgende opgaver:

 • Udarbejde en foranalyse (behovsafdækning, eksisterende AD miljø, processer, roller osv.)
  • Bestemmelse af stamdata.
  • Beskrivelse af nuværende procedurer og flows.
  • Indsamling af data vedr. AD og Azure AD.
  • Indsamling af data vedr. GPO’er.
  • Dokumentation af kundens organisationsdiagrammer og struktur.
  • Beskrivelse af nuværende roller.
 • Oprettelse af roller (automatisering af oprettelse af nye roller og nedlæggelse af eksisterende roller)
 • Udvikling af scripts og applikationer til onboarding og offboarding processen

Opstart forventes at være i januar og 3-4 måneder frem.
Opgaven kan udføres overvejende remote med enkelte besøg hos kunden.

Om projektet: Kunden har et ønske om at automatisere processerne i forbindelse med onboarding (ansættelse) og offboarding (fratrædelse) af medarbejdere. I dag udføres denne proces manuelt og er derfor en tidskrævende opgave og en potentiel kilde til fejl. Ved at automatisere onboarding og offboarding af medarbejdere, sikres en konsistent model, hvor det efterfølgende vil være muligt at se hvilke rettigheder/applikationer de enkelte medarbejdere har fået i onboardingprocessen og sikre at disse rettigheder/applikationer fjernes når medarbejderen ikke længere skal have adgang til systemer hos kunden. Hvis en medarbejder skifter rolle, skal rettigheder/applikationer afspejle den nye rolle og tidligere rettigheder/applikationer fjernes. Kunden ønsker en løsning hvor en afdelingsleder eller på forhånd udpegede ansvarlige for nye ansatte hos kunden, har mulighed for at kunne udfylde en elektronisk formular med rettigheder og applikationer som den nye medarbejder har brug for. Bagvedliggende scripts vil herefter sørge for rettighedstildeling og installation af applikationer hos den nye ansatte.