Ref: 

202151

Start:

17.5.2021

Slut:

30.4.2022 + option

Deadline:

26.04.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Datamigreringskonsulent

Beskrivelse

For vores kunde på Midtsjælland søger vi en Datamigreringskonsulent.

Konsulenten bliver en del af kundens program for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område, som har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af sygehuse og specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regi af kundens strategi, med henblik på at behandlingsforløb indenfor et speciale gennemføres efter samme kvalitetsstandarder.

Klinisk data er i dag produceret og lagret i mange kliniske it-systemer. Nogle af systemerne vil blive konsolideret som en del af programmet, og der vil komme nye til, medens andre videreføres.
Der er derfor behov at få udarbejdet en analyse af data- og systemlandskabet, således at det tydeligt fremgår, hvilke typer af data samt hvilket formater der er i de enkelte systemer, og hvordan de enten kan migreres til et nyt system eller hvordan der kan integreres til systemet og dens data.
På baggrund af analysen skal der udarbejdes en datastrategi, der beskriver hvordan data kan migreres eller integreres til, herunder plan samt eventuelle forbehold og begrænsninger.
Der skal udarbejdes krav og beskrivelser omkring data, datastrategi og migreringsplaner, der skal indgå i et udbudsmateriale.

Der vil være følgende leverancer:

 • Datakortlægning
 • Datastrategi
 • Plan for datakonvertering, datamigrering og data validering
 • Krav til udbudsmateriale omkring data, datastrategi og datamigrering m.m.
 • Bidrag til en rapport med oplæg til håndtering af de problemstillinger, der findes inden for det kliniske, juridisk og tekniske område
 • Diverse ad hoc opgaver

Efterspurgte kompetencer konsulenten skal have:

 • Erfaring med og viden om kortlægning af kliniske data
 • Erfaring med udarbejdelse af datastrategier
 • Erfaring med udarbejdelse af migreringsplaner for applikationer og databaser
 • Erfaring med data management herunder data life cycle management
 • Kendskab til metoder, processer og værktøjer for datamigrering, kvalitetssikring af data og minimere data tab ved migreringer
 • Erfaring med at integrere tekniske løsninger i en allerede eksisterende IT-infrastruktur og dennes underliggende krav og principper
 • Erfaring med kravspecifikation til EU-udbud
 • Erfaring med integrationer gerne i relation til Sundhedsplatformen

Periode: 17.05.2021 – 30.04.2022 + option 01.05.2022 – 30.09.2022
Lokation: Midtsjælland