Ref: 

DPK

Start: 

12-10-2020

Slut: 

31-12-2020 + option

Deadline: 

30.09.20

Status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Deploymentkoordinator til Windows 10 projekt

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en Deployment koordinator til konsulentbistand til et Windows 10 projekt.

Windows 10 er et projekt i it-programmet Digital Arbejdsplads, der er forankret i og arbejder for sektionen Klientplatforme i enheden Infrastruktur.

Windows 10 har til formål at opgradere styresystemet fra Windows 7 til Windows 10 på principielt alle computere. Størstedelen af computerne er allerede blevet opgraderet i et tidligere forløb, men der udestår et antal, som man ikke tidligere har kunnet opgradere på grund af hardware eller software, der ikke har været Windows 10-kompatibelt.

Selve opgraderingen er en in-place opgradering, der enten udføres remote eller ved en mere manuel proces, hvor opgaven løses ved fysisk tilstedeværelse on-site.

Herudover skal projektet levere rådgivning, opfølgning og hjælp til administratorer og brugerne i forbindelse med deres håndteringen af inkompatible applikationer.

Projektet har derfor brug for en Deployment koordinator, der sammen med et mindre team af supportere kan tage ansvar for de planlægningsmæssige og udførende opgaver, der er relateret til opgraderingerne.

Konsulenten vil løse sine opgaver med reference til projektlederen for Windows 10 og i samarbejde med driftsorganisationen, øvrige projektdeltagere og overvejende sundhedsfagligt personale uden for projektet.

Konsulenten bistår i projektet med at:

  • planlægge teamets udførelse af opgraderingerne til Windows 10 på baggrund af en grundig analyse af de enkelte computeres status
  • deltage i selve opgraderingerne og sikre, at de udføres i tæt dialog og samarbejde med brugerorganisationen
  • levere rådgivning til de brugere i organisationen, der bliver påvirket af projektets opgaver
  • sikre af opgraderingsopgaverne løses med høj faglig kvalitet og med respekt for det sundhedsfaglige arbejde på hospitalerne

Kompetencer:

Af kompetencer vægtes det højt, at konsulenten:

  • har en meget dyb teknisk indsigt i de Microsoft teknologier og andet der er relevante ved drift og udvikling af en stor kompleks klientplatform. Det er Windows 7 og 10, Microsoft Office, Bitlocker, Active Directory, SCCM og andre gængse produkter i Microsoft backoffice-miljøerne
  • har erfaring med at planlægge den konkrete udførelse af en Windows 10 opgradering i en meget stor organisation. Konsulenten skal selv have hands-on erfaring med opgraderingerne
  • har dyb indsigt i applikationsmæssige problemstillinger ved ændringer i styresystemet
  • er serviceminded og evner at begå sig i en stor organisation med brugere, der har vidt forskellige it-kompetencer og interesse for it-problemstillinger
  • er velformuleret i skrift og tale

Derudover vil det være en fordel, hvis konsulenten har:

  • erfaring med at arbejde i sundhedsvæsenet

Godkendelseskriterier:

Godkendelsen af opgaveleverancerne sker ved, at de opgraderede computere overdrages til driftsorganisationen, når de er i en fejlfri tilstand.
Planlægningsarbejdet forud for de udførte opgraderinger godkendes af projektlederen.
Dokumentation af resultaterne sker i eksisterende systemer og overdrages løbende til hhv. driftsorganisation og projektleder.

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 12-10-2020 til 31-12-2020 + 9 måneders option