Ref: 

2636

Start: 

Snarest muligt

Slut: 

N/A

Deadline: 

17.04.20

Status:

Lukket
|

Erfaren programleder

Beskrivelse

Region Sjælland har brug for en erfaren programleder til Laboratorie Programmet. Programmet er endnu ikke endeligt færdig organiseret, konsulenten skal derfor være med til at færdiggøre programorganiseringen. Konsulenten har derud over ansvar for nedenfor nævnte ansvarsområder.

Fast arbejdsplads på kontoret ved Koncern IT, (afdeling) Ærtekildevej 1, 4100 Ringsted

Der er behov for en programleder, som har ansvar for:

 1. Konsulenten skal færdiggøre programorganiseringen
 2. Konsulenten vil være ansvarlig for programledelsen
 3. Konsulenten kunne hjælpe og støtte projektlederne i laboratorieprogrammet i det daglige
 4. Konsulenten skal have overblik over programmets tidsplaner
 5. Konsulenten skal have fuldt overblik over programmets leverancer
 6. Konsulenten skal have fuldt overblik over programmets økonomi
 7. Konsulenten skal have fuldt overblik over programmets milepæle
 8. Konsulenten skal kunne interessenthåndtere programmets interessenter
 9. Konsulenten skal have overblik over ressourcer i LAB programmet
 10. Konsulenten skal have overblik over programmets afhængigheder og risici

Der efterspørges en person med følgende kompetencer og erfaring:

 1. Programleder der kan begå sig på toplederniveau og lede interessenter på mange niveauer i IT
 2. Dokumenteret erfaring med programledelse
 3. Dokumenteret erfaring med forhandling af kontrakter med eksterne leverandører – gerne i offentlig regi
 4. Solid erfaring med programledelse efter PRINCE2 modellen – eksempelvis udarbejdelse af projekt- og programplaner, ressourceestimering og interessenthåndtering
 5. Dokumenteret erfaring med implementering ifbm programledelse – gerne i det offentlige
 6. Stærke kommunikationsevner i både skrift og tale
 7. Resultatorienteret
 8. Erfaring med forandringsledelse
 9. Forståelse for IT infrastruktur
 10. Flere års erfaring med fra det offentlige med IT implementering
 11. Erfaring fra projekter i Region Sjælland og kendskab til processerne IT i Region Sjælland er en stor fordel

Ligeledes er det en stor fordel at have:

 1. Kendskab til Region Sjællands IT miljø og tilhørende processer herunder ITIL

Region Sjælland planlægger arbejdstiden i samarbejde med konsulenten.