Ref: 

2022060

Start:

01.04.2022

Slut:

30.11.2022

Deadline:

28.03.22

status:

Lukket
Jesper Astrupgaard | +45 25 55 59 85

Erfaren Tester

Beskrivelse

Erfaren Tester søges

Kunden er i gang med at udskifte deres administrerende fagsystem. Udviklingen af den nye løsning foretages af en ekstern leverandør, men Kunden har også stor deltagelse på kundesiden i projektet, herunder i testforløbet. Kunden søger en (1) Tester, som har til ansvar at teste løsningen som en del af et stort testteam. I projektet skal testeren deltage fra kundesiden i de forskellige kontraktlige prøveforløb, hvilket bl.a. omfatter følgende:

 • Testanalyse af designdokumentation på et komplekst fagsystem
 • Review af leverandørens testdesign og testcases, inkl. at håndtere de tilhørende afklaringer med forretningsansvarlige i projektet
 • Gennemførelse af test
 • Rapportering af fundne fejl
 • Gennemførsel af test
 • Dokumentation af testresultater
 • Skal kunne ”tekniksiden” af testprojekter. Fx parse en logfil, manipulere SQL udtræk eller på anden vis scripte sig frem til et resultat. Der er dog ikke forventninger om at kunne lave decideret testautomatisering
 • Skal have solid erfaring fra test af komplekse fagsystemer

Rolle

 • Ansvarlig for udførelse af testopgaver under styring af kundens testmanager
 • Deltage i – at planlægge, estimere, og gennemføre alle testaktiviteter i projektet i sammenarbejde med testmanageren
 • Sikre at testmanageren løbende kan lave rapportering af teststatus og fremdrift på projektet
 • Udførende på test både på funktionelt- og forretningsniveau
 • Bidragende til gennemførelse af review som reviewer
 • Dokumentere testresultater og fejlrapporter efter projektets retningslinjer og sikre høj kvalitet i dokumentationen
 • Bibringe med viden i form af test design og testteknikker

Testeren refererer til kundens testmanager på projektet.

Succeskriterier

 • Høj faglig kvalitet og professionalisme i gennemførelse af testaktiviteterne
 • Have stærke kompetencer inden for SQL og Excel, i Power Pivot og være velbevandret i programmeringssproget DAX
 • Være struktureret, metodisk og engageret
 • Indgå let i et socialt og tæt testsamarbejde med både andre testere og forretningen
 • Have analytiske evner
 • Skulle kunne ”kundesiden” i et kunde-leverandør projekt. Det stiller særlige krav til
  • At man kan være i dialog med forretningen
  • Gode kommunikationsevner i forhold til dialogen med forretningen og leverandøren
  • At der er formaliteter mv. som skal overholdes i samarbejdsrelationen

Periode: Fuld tid. 1.april 2022 til 30.november 2022
Lokation: Hillerød