Ref: 

EPRRP

Start: 

25.09.2020

Slut: 

31.12.2020 + option

Deadline: 

16.09.20

Status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

ERP Projektleder til Midtsjælland

Beskrivelse

ERP Projektleder søges til kunde på Midtsjælland

Vores kunde har behov for projektleder bistand til den løbende udvikling af nuværende ERP Oracle EBS platform og tilhørende subsystemer.

Konsulenten vil som projektleder, og med reference til programlederen, være ansvarlig for at drive den løbende opfølgning af åbne sager og den løbende udvikling af nuværende ERP Oracle EBS platform, samt udvalgte relaterede projekter. Dette kan omfatte implementering af standard APP til brug for godkendelser af rekvisitioner/indkøbsordre, jf., pilotprojekt vedr. testautomatisering, skifte af platform for FTP til sFTP for Oracle integrationer.

I forhold til kundens program får projektlederen ansvar for:

 • Løbende status rapportering og anden projektadministration, som aftales nærmere under forløbet.

Derudover forventes det at projektlederen:

 • Har solid procesforståelse indenfor Økonomi/regnskab/lager/Indkøb
 • Kan involvere de nødvendige eksperter fra forretningen og IT i tilstrækkeligt, men ressourceeffektivt omfang
 • Er selvkørende projektleder der også kan planlægge og nedbryde i delleverancer samt ressourceplanlægge så transparens i forretningen opnås om forventet involvering.
 • Sikrer overholdelse af Region Sjællands interne standarder.

Arbejdstiden kan svinge meget, men det forventes at der arbejdes 3 dage pr. uge

Kunden planlægger arbejdstiden i samarbejde med konsulenten.

Kompetencer:

Konsulenten skal besidde følgende kvalifikationer – dog ikke begrænset til nedenstående:

 • Erfaring som ledende projektleder
 • Erfaring som projektleder med stor grad af interaktion med eksterne leverandører.
 • Erfaring med ERP og forretningsprocesserne indenfor økonomi, regnskab, indkøb og logistik
 • Erfaring fra alle strategiske niveauer, medarbejder såvel som direktion.

Det vægter endvidere positivt, hvis konsulenten har:

 • Teknisk indsigt og forståelse, f.eks. FTP og BizTalk.
 • Erfaring med at arbejde som projektleder i regionalt regi
 • Erfaring med HPSM.

Ved evaluering af konsulenten vægtes det positivt jo større erfaring konsulenten har med hver af ovenstående efterspurgte kompetencer

Mindstekrav:

 • Certificeret indenfor PRINCE2 og/eller IPMA
 • ERP Oracle EBS og proceskendskab til økonomi, regnskab, indkøb og logistik

Periode: 25/9 – 31/12 (deltid 3 dage pr. uge) + option
Lokation: Midtsjælland