Ref: 

UDV

Start:

1-11-2020

Slut:

31-12-2021

Deadline:

08.10.20

status:

Lukket
Louise Birkholm | +45 25 55 59 32

For kunde i Storkøbenhavn søger vi 5 udviklere

Beskrivelse

For kunde i Storkøbenhavn søger vi 5 udviklere.
Tilgangen hos de 5 udviklere forventes at være agil. Til understøttelse af udviklingen skal ressourcerne blandt andet udarbejde/løse følgende opgaver:

 • Anvende user stories, tasks og fejlrapportering
 • Systemudvikling
 • Forestå kodeoptimering
 • Forestå udviklingen af integrationsopgaver til løsningen, herunder ift. udveksling af data
 • Bidrage til idriftsættelse
 • Deltaget i løbende stand-ups og retrospectives
 • Teststyrings- og -case udvikling
 • Udarbejde og anvende rapporteringsskabeloner
 • Dokumentation af kode
 • Bidrage til udarbejdelse af testdokumentation
 • Implementering og udvikling af sikkerhed, logning, kryptering og certifikater i løsningen
 • Foretage kodevalidering af 3. parts kode

Udviklerne har det primære ansvar for udvikling af produkterne, herunder gennemførsel af særskilte udviklingsforløb i agile sprints. Udviklerne skal derfor arbejde under den valgte udviklingsmodel, og arbejde med de teknologier og værktøjer der er beskrevet i forbindelse med udviklingen af OSM2.

Løsningen er en indberetnings- og selvbetjeningsløsning, hvorfor det vil vægte positivt, hvis udviklerne har erfaring med udvikling af indberetning eller finansielle IT-løsninger.

Værktøjer:

De operative systemer, som løsningen bygges på er Unix/Linux. Løsningen udvikles på en JVM-platform med microservices på Spring Boot og asynkron håndtering af events via en event broker, som Udviklings og Forenklingsstyrelsen råder over. Den underlæggende database er baseret på PostgreSQL.

Programmeringssproget for løsningen er fastlagt til at være Java. Front-end-teknologierne til understøttelse af løsningen er hhv. Bootstrap og SASS.

Følgende ikke udtømmende liste af Udviklings og Forenklingsstyrelsens samarbejdsværktøjer vil især blive anvendt til udvikling af løsningen:

 • Jira, Bruges til styring af implementering af user story
 • Docker, Docker er et open-source-projekt, som automatiserer ibrugtagning af applikationer inden i softwarecontainere, ved at tilvejebringe et yderligere abstraktionslag og automation af virtualisering på styresystemniveau på Linux
 • Cucumber, Rammeværk til at gøre automatiserede test, lettere at læse og dermed mere forretningsvendte
 • GitHub, Bruges til versionsstyring af kode
 • Jenkins, Bruges til automatisering af deployment op gennem miljøer, og kørsel af byg og test ved hvert commit kode
 • Openshift, OpenShift en platform, hvorpå man kan hoste sine Docker-containere med et tilhørende virtuelt netværk, så de kan kommunikere med hinanden (indenfor det givne projekt)
 • Confluence, Bruges til udarbejdelse og opbevaring af dokumentation/systemdokumentation
 • soapUi – Bruges til mocks for automatiserede test, testene dækker over inspektion af webservice, påkaldelse, udvikling, simulering, funktionstest, belastning og overensstemmelsestest.
 • Kafka -– Bruges blandt andet til at tracke events
 • ElasticSearch – Bruges til at gemme, søge og analysere store datamængder hurtigt og i næsten realtid

Krav:

 • Mindst 2 års erfaring
 • Dansktalende
 • Unix/Linux
 • JVM Platform
 • JAVA
 • Bootstrap
 • SASS

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 1-11-2020 til 31-12-2021