Ref: 

2021142

Start:

28.10.2021

Slut:

30.06.2022 + option

Deadline:

13.10.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Implementeringsprojektleder

Beskrivelse

Vi søger en Implementeringsprojektleder til vores kunde på Midtsjælland.

Kundens program skal sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område gennem tilvejebringelsen af systemer, der understøtter en ensartet og effektiv håndtering af processer, behandlinger og informationer på tværs af kundens lokationer og specialer samt sikre implementeringen af kritiske dele af digitaliseringsstrategien for området.

Der er behov for implementeringsprojektledelse af et nyt dosismonitoreringssystem og et nyt ekkokardiografisk system:

 • Planlægge implementeringen i samarbejde med leverandørerne
 • Sikre forankring af og opfølgning på kundens aktiviteter og ansvar
 • Planlægge og gennemføre test i samarbejde med test manager
 • Planlægge og gennemføre tekniske aktiviteter i samarbejde med teknisk projektleder og integrationsansvarlig
 • Rapportere og eskalere til PMO og programleder
 • Afholde projektgruppemøder
 • Samarbejde med projektets repræsentanter fra hospitalerne om at få den bedst mulige løsning i henhold til kontrakten
 • Definering, planlægning og gennemførelse af byg sammen med application specialists
 • Planlægning af undervisning af brugere, superbrugere og certificerede undervisere

Konsulenten skal have erfaring med:

 • Kliniske arbejdsgange, gerne indenfor et billeddiagnostik område
 • Projektledelse efter PRINCE2 – eksempelvis udarbejdelse af projektplaner, ressourceestimering og interessenthåndtering
 • Projektkendskab, gerne ved gennemførelse af et eller flere kliniske projekter
 • Klinisk behovsafklaring og –beskrivelser
 • Brugertest, test miljøer og ændringshåndtering
 • Senior IT-projektledelse
 • At arbejde for offentlige kunder
 • På en kundes vegne at håndtere eksterne leverandører

Desuden skal konsulenten:

 • Være god til at kommunikere, også skriftligt både på danske og engelsk
 • Kunne indgå i et matrixopbygget team og arbejde aktivt sammen med de øvrige medlemmer af teamet

Konsulenten skal have erfaring med at arbejde i sundhedssektoren.

Periode: 28.10.2021 – 30.06.2022 med mulighed for option frem til 31.12.2022
Lokation: Midtsjælland