Ref: 

2021136

Start:

29.10.2021

Slut:

30.06.2022 + option

Deadline:

13.10.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Klinisk projektleder

Beskrivelse

Vi søger en klinisk projektleder til vores kunde på Midtsjælland.

Projektlederen bliver en del af et program, der skal sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område gennem tilvejebringelsen af systemer, der understøtter en ensartet og effektiv håndtering af processer, behandlinger og informationer på tværs af kundens lokationer og specialer samt sikre implementeringen af kritiske dele af digitaliseringsstrategien for området.

Der er behov for klinisk projektledelse af det projekt der angår udbud og implementering af en ny billeddiagnostisk viewer samt arbejde med:

 • Organisering og gennemførelse workshops og lignede
 • Klinisk behovsafklaring, beskrivelser og validering af arbejdsgange
 • Deltagelse i kvalitetssikringsarbejde af kravmateriale, gennemførelse af dialoger og tilbudsevaluering
 • Facilitere beslutninger om byg og integrationer
 • Konvertering af data fra nuværende systemer til SP, fx bookinger, registreringer, medicin m.m.
 • Planering af undervisning af brugere, superbrugere og certificerede undervisere
 • Definering, planlægning og gennemførelse af byg

Efterspurgte kompetencer:

 • Dokumenteret indgående erfaring med og kendskab til Sundhedsplatformen såvel som offentlige processer for Sundhedsplatformen
 • Erfaring med kliniske arbejdsgange, gerne indenfor et billeddiagnostik område
 • Projektkendskab, gerne ved gennemførelse af et eller flere kliniske projekter
 • Erfaring med klinisk behovsafklaring og –beskrivelser
 • Dokumenteret erfaring med brugertest, test miljøer og ændringshåndtering
 • Dokumenteret erfaring med datakonvertering, herunder specielt manuel datakonvertering
 • Indgående kendskab til generel opsætningen og anvendelse i Sundhedsplatformen
 • Overblik og forståelse for snitflader til Sundhedsplatformen
 • Overblik og forståelse for konstruktion af nye arbejdsgange i Sundhedsplatformen
 • Dokumenteret erfaring som senior IT-projektleder
 • Dokumenteret erfaring med at arbejde for offentlige kunder
 • Erfaring med udbud og kravspecificering
 • God til at kommunikere, også skriftligt både på danske og engelsk
 • Kan indgå i et matrixopbygget team

Konsulenten skal have dokumenteret erfaring med at arbejde i sundhedssektoren.

Periode: 29.10.2021 – 30.06.2022, med mulighed for option frem til 31.12.2022
Lokation: Midtsjælland