Ref: 

KLP

Start:

9.11.2020

Slut:

31.12.2020 + option

Deadline:

05.11.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Konsulent med LeapWork-kompetencer

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en konsulent med LeapWork-kompetencer til udbredelse af testautomatisering.

Kunden ønsker at udbrede brugen af testautomatisering på Sundhedsplatformen og herunder at få etableret standarder og best practies i den forbindelse. Til dette er der etableret en gruppe hos kunden, som konsulenten skal indgå i. Kunden benytter LeapWork som testautomatiseringsværktøj.

Der ønskes følgende ydelser fra konsulenten:

 • Proof of concept ift. testautomatisering af manuelle generiske tværgående releaseregressionstest. Under denne aktivitet skal der konkret udvikles og bygges testautomatiseringsscripts, ligesom metoden skal dokumenteres i et best-practice dokument.
 • Indgå i testautomatiseringsteamet med følgende opgaver:
  • Udvikling og byg af testautomatisering til Sundhedsplatformen
  • Forfatte vejledninger og best practices/ tip sheets til testere på Sundhedsplatformen
  • Bistå med scoping af testautomatisering i Sundhedsplatformen
  • Etablering af god “arkitektur” i LeapWork: Navngivning, mappe struktur, genanvendelse af testdata mm
  • Proof of concept med LeapWork på klient SP-installation
  • (Gen)opsætning af agenter i LeapWork og beskrivelse af, hvordan de virker
  • Bistå med brug af Excel som datainput ifm. afvikling af testflows på agenter samt beskrivelse heraf
  • Bistå med opsætning af Leapwork integration til ALM (både defekts og TC) og beskrivelse heraf

Konsulenten skal opfylde følgende kriterier:

 • Minimum 2 års indgående kendskab til LeapWork, herunder konkret udvikling og byg af testautomatiseringsscripts samt vedligeholdelse
 • Certificering i LeapWork
 • Minimum 5 års erfaring med testarkitektur, automatisering og kvalitetssikring
 • Minimum 2 år erfaring i rollen som teknisk tester med byg og udvikling af testautomatisering i Leapwork

Godkendelseskriterier:

 • Proof of concept ift. testautomatisering af manuelle tværgående generiske releaseregressionstest er godkendt af kunden

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 9.11.2020 til 31.12.2020 + option 1.1.2021 til 31.1.2021