Ref: 

AMK

Start:

21-10-2020

Slut:

1-3-2021 + option 1-3-2021 til 31-12-2021

Deadline:

14.10.20

status:

Lukket
Louise Birkholm | +45 25 55 59 32

Konsulent til bistand af API management værktøj

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en konsulent til bistand af API management værktøj.

Som en del af kundens projekt med Modernisering af Integrationsplatform for Sundhedsplatformen (SP) er der identificeret et behov for og ønske om at etablere et API management værktøj, for ad den vej dels at kunne stille data lettere til rådighed for brugere og dels at kunne udnytte regionernes ressourcer mere effektivt end med det nuværende set-up.

Projektets overordnede formål er at opnå et kvalitetsløft, så der anvendes tidssvarende teknologi i miljøerne, der er dupliceret i en sådan grad, at drift af systemer og kommende releases af Sundhedsplatformen kan håndteres med mest mulig fleksibilitet.

Med gennemførslen af projektet vil der blive sikret, at Sundhedsplatformen også fremadrettet har en tidssvarende og fremtidssikret integrationsplatform, som kan understøtte hospitalerne med en fleksibel og moderne løsning og hurtig Time-to-Market.

Det er derfor besluttet, at der skal etableres et API Management værktøj. For at finde den bedste løsning skal der gennemføres en PoC på 3 udvalgte værktøjer, inden beslutning om endelig etablering træffes.

En API Management løsning kan løse følgende af de udfordringer, der i dag eksisterer:

 • Med API Management vil det være muligt for regionen af udstille standardiserede dataobjekter og procesadgange på en sikker og genbrugelig vis
 • Ved indførelse af standard dataobjekter vil 3-parts leverandører kunne integrere op imod disse, og derved mindske behovet for udvikling og tilpasning i SP-integrationen
 • Ved brug af API Management sikkerhedsimplementeringer, vil sikkerhedsproblematikken ved integration af data og processer mindskes og være i kontrol

Der ønskes bistand til planlægning og gennemførelse af PoC på 3 udvalgte API management værktøjer:

 • Kong
 • WSO2 API manager
 • 3SCALE By RED HAT.

Forløbet tænkes gennemført med en serie af workshops hen over efteråret 2020 med inddragelse af relevante specialister. Resultatet af PoC skal dokumenteres i rapport med vurdering af de 3 kandidater og indstilling om valg af værktøj i form af et beslutningsoplæg. Værktøjerne skal bedømmes i forhold til, hvordan de bedst dels opfylder virksomhedens behov og dels bedst kan indgå i det eksisterende set-up. Det skal under PoC-forløbet afdækkes, hvilken økonomi der er forbundet med at etablere og drifte/benytte de valgte værktøjer, således at dette kan indgå som et væsentligt element i den samlede vurdering af værktøjsvalg. Det skal under POC-forløbet afdækkes, hvordan det valgte værktøj skal anskaffes under hensyntagen til overholdelse af udbudsreglerne. Forslag til tids- og aktivitetsplan med vurderet ressourceforbrug for etablering skal indgå i afrapportering.

Opgaven kan udføres af én eller flere konsulenter.

Såfremt der træffes beslutning om etablering af API management værktøj ønskes bistand til etablering af det valgte værktøj (option).

Kompetencer:

 • Viden om og erfaring med API management værktøjer og deres brug
 • Erfaring med etablering af API management værktøj
 • Kendskab til Integrationsplatforme og integrationsarkitektur
 • Kendskab til Camel-framework
 • Gerne erfaring med Sundhedsplatformen og det tekniske set-up omkring denne

Godkendelseskriterier:

 • PoC gennemført på minimum 2 ud af 3 værktøjer
 • Værktøjerne skal være afprøvede i testmiljøer
 • Resultaterne af PoC skal være dokumenterede i rapport omfattende:
  • Vurdering (fordele/ulemper) ved hvert værktøj i relation til de to regioners set-up
  • Økonomi for hvert værktøj
  • Anbefaling til valg af værktøj
  • Plan og økonomi for etablering af værktøj
 • Rapporten skal foreligge til beslutning senest 20. januar 2021
 • Det valgte API management værktøj skal være etableret og testet (option)

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 21-10-2020 til 1-3-2021 + option 1-3-2021 til 31-12-2021

Passer noget af rollen til dig, så hører vi gerne fra dig, da opgaven kan løses af flere konsulenter.