Ref: 

KUM

Start:

06.01.2021

Slut:

30.9.2021 + option

Deadline:

28.12.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Konsulent

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en konsulent til understøttelse af mammografiudbud.

Dele af it-understøttelsen for det nuværende Brystkræftscreeningsprogram hos kunden står overfor end-of-life og derfor er der igangsat et projekt, med fokus på et udbud på mammografiområdet. Mammografi omhandler Brystkræftscreening og Klinisk Mammaradiologi. Målet med et nyt system er en samlet mammografiløsning som indeholder Brystkræftscreening og Klinisk Mammaradiolog inklusiv booking – som en samlet løsning fra en leverandør på RIS og PACS området.

Projektet efterspørger en stærk profil som kan få projektet sikkert igennem udbudsfasen og levere høj kvalitet i de tilhørende leverancer.

Konsulenten skal understøtte projektet med udarbejdelse af kravspecifikation samt deltage igennem hele udbudsprocessen for at sikre projektet overholder alle leverancerne og ikke mindst tiden. Konsulenten skal udføre følgende;

  • Afholde workshops og være i dialog med interessenter omkring kravspecifikation
  • Udarbejde det grundlæggende materiale til kravspecifikation for Udbud af Mammografi
  • Udarbejde PID materiale (jf. kundens Governance model)

Kompetencer:
Opgaven kræver, at konsulenten er dygtig til at begå sig organisatorisk, evner at inddrage de rigtige interessenter, har politisk tæft samt et kendskab til hvordan IT anvendes på et hospital.

I den forbindelse har kunden brug for en konsulent, der har følgende kompetencer:

  • Kendskab til it og anvendelse af it på hospitaler
  • Erfaring med udarbejdelse af kravspecifikation
  • Erfaring med offentlige udbud
  • Erfaring med implementering af it-systemer i det offentlige
  • Erfaring med evalueringer samt kontraktforhandling

Det vægtes positivt hvis konsulenten har erfaring fra sundhedssektoren og gerne med specifikt kendskab til det diagnostiske område.

Konsulenten skal have fuld fokus på udarbejdelse af materialet til udbuddet og parallelt udarbejde PID bilag for efterfølgende at sikre, at evaluering gennemføres tilfredsstillende således at projektet kan komme videre til implementeringsfasen.

Lokation: Storkøbenhavn
Periode: 06.01.2021 til 30.09.2021 + option 01.10.2021 til 30.12.2021