Ref: 

KTRP

Start:

17.01.2021

Slut:

31.12.2021 + option

Deadline:

08.01.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Konsulentteam

Beskrivelse

For vores kunde på Midtsjælland søger vi et konsulentteam.

Kunden ønsker at anskaffe og implementere en sporings- og lokaliseringsløsning (”Søg-og-Find”-løsning), til brug for automatisk sporing og lokalisering af emner som fx mobilt medicoteknisk udstyr og hjælpemidler.

Der ønskes bistand fra et konsulentteam til at stille de forretningsmæssige krav til løsningen, herunder evaluering af user stories, udarbejdelse af forretningsmæssige krav til udbuddet, gennemføre diverse analyser, deltage i udbudsforløb og tilbudsevaluering samt evt. deltagelse i kontraktforberedelse. Kravene skal på en gang afspejle behovet for en hurtig etablering af en løsning med grundlæggende funktionalitet og behovet for en skalerbar og teknologisk fremtidssikret løsning, der efterfølgende kan udbygges efter ibrugtagningen af nyt byggeri.

Kompetencer
Konsulentteamet skal have stærke kompetencer på chefkonsulentniveau:

 • Mange års erfaring med offentlige udbudsprocesser og udarbejdelse af kravspecifikationer til offentlige udbud
 • Skal kunne navigere i en bred interessentflade med god forståelse for arbejds- og beslutningsgange i en politisk styret organisation
 • Skal have erfaring fra komplekse projekter indenfor sundhedsområdet
 • Solid erfaring fra flere hospitalsbyggeprojekter
 • Skal have erfaringer med dialog med teknologileverandører til hospitalsbyggeprojekter
 • Skal have erfaring med arbejdet i en bygherreorganisation og tilvejebringelse af bygherreleverancer
 • Skal have erfaring med indsamling af sundhedsfaglige bruger-ønsker til formulering af forretningsmæssige krav
 • Skal have erfaring med teknologi for og med anvendelsesscenarier for sporing og lokalisering

Godkendelseskriterier:

 • Kravspecifikation i overensstemmelse med kundens standarder
 • Overholdelse af kundens projektmodel herunder kravet om rapportering
 • Produkter, der er fremstillet i en kvalitet, der kan godkendes af Projektledelsesgruppe

Lokation: Midtsjælland
Periode: 17.01.2021 til 31.12.2021 + option 01.01.2022 til 01.08.2022