Ref: 

202160

Start:

01.06.2021

Slut:

31.12.2022

Deadline:

12.05.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Micro Focus konsulent

Beskrivelse

Vi søger Micro Focus konsulenter til vores kunde på Midtsjælland.

Kunden er i gang med implementering af nyt ITSM system og ønsker i overgangsfasen konsulenthjælp til drift og support af de gamle systemer.
Systemerne vil løbende udfases i løbet af aftaleperioden.

Der ønskes en leverandør, der kan dække hele systemporteføljen.

Der er behov for løbende drift- og supportopgaver samt udvikling på følgende systemer:

 • Micro Focus ALM
 • Micro Focus Asset Manager
 • Micro Focus BSM
 • Micro Focus Project and Portfolio Management
 • Micro Focus Service Manager
 • Micro Focus uCMDB.

Drift- og supportopgaver:

 • Ad hoc opgaver i forbindelse med fejlsøgning og fejlløsning samt sparring med kunden herom
 • Medvirke i fejlsøgning og fejlretning sammen med kundens egne interne ressourcer samt øvrige tilknyttede konsulenter; f.eks. i Taskforce
 • Vedligeholdelse af integrationer
 • Maintenance i form af eventuel opgradering, patch opgraderinger, ”housekeeping”, gennemgang af logs mm.
 • Teste og dokumentere fejlrettelser
 • Installation og konfiguration af licenser
 • Udarbejdelse af system- og driftsdokumentation ved ændringer.

Udviklingsopgaver:

 • Ad hoc konfiguration- og udviklingsopgaver
 • Teste og dokumentere udviklet funktionalitet
 • Sparring vedr. løsninger i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet
 • Vidensdeling med kunden
 • Patching og installation af releases og versioner
 • Udarbejdelse af system- og driftsdokumentation
 • Evt. integration via webservices.

Kundens medvirken:

 • Kontaktperson i forhold til øvrige afdelinger i Koncern IT / administratorer på øvrige systemer mv.
 • Intern afklaring og beslutning vedr. løsninger
 • Udarbejdelse af krav til løsninger
 • Bistå i design af løsninger
 • Udarbejde testcases og test af løsninger.

Der efterspørges konsulenter, som for hver deres respektive system har følgende kompetencer:

 • Mindst 3 års dokumenteret erfaring med løsning af tilsvarende/relevante opgaver
 • Har dybdegående teoretisk og praktisk erfaring inden for en eller flere af de omfattede opgaveområder/teknologier
 • Kommunikerer effektivt på alle niveauer til forskellige målgrupper
 • Erfaring med at arbejde for offentlige kunder.

Periode: 01.06.2021 – 31.12.2022
Lokation: Midtsjælland