Ref: 

PLMS

Start:

01.02.2021

Slut:

31.12.2021 + option

Deadline:

27.01.21

status:

Lukket
Helle Gundersen | +45 25 55 59 85

Projektleder

Beskrivelse

For vores kunde på Midtsjælland søger vi en projektleder.

Kunden har behov for projektledelsesbistand til et udbudsprojekt. Projektets formål er at indgå ny kontrakt for kundens Oracle platform som anvendes til Økonomi, regnskab, indkøb og logistik. Kontrakten forventes at omfatte opgradering fra Oracle EBS 12.2.8 til Oracle ERP Cloud og den efterfølgende support/vedligehold. I tillæg skal support/vedligehold af Oracle PBCS (budget) også inkluderes. Processen kan omfatte et eller flere udbud, hvilket vil afhænge af anskaffelsesstrategien.

Konsulenten vil som projektleder, og med reference til programlederen, være ansvarlig for bl.a.:

 • Udarbejde tidsplaner – facilitere og sikre fremdrift i denne
 • Udarbejde kravspecifikation i samarbejde med relevante forretningsenheder, inkl. IT
 • Udarbejde udbudsmateriale i samarbejde med kundens indkøbsafdeling
 • Udarbejde indstilling til beslutning

I forhold til kundens program får projektlederen ansvar for:

 • Løbende status rapportering og anden projektadministration, som aftales nærmere under forløbet

Derudover forventes det at projektlederen kan/har:

 • Procesforståelse indenfor Økonomi/regnskab/lager/Indkøb og kan omsætte forretningsbehov til kravsspecifikation
 • Involvere de nødvendige eksperter fra forretningen og IT i tilstrækkeligt, men ressourceeffektivt omfang, og drive og producere det materiale som skal udarbejdes og sikre højt kvalitetsniveau
 • Selvkørende projektleder der også kan planlægge og nedbryde i delleverancer samt ressourceplanlægge så transparens i forretningen opnås om forventet involvering
 • Styre omfattende dokumentmateriale herunder versionering
 • Udarbejde/kvalitetssikre udbuds- og kontraktmateriale herunder specielt kravspecifikation og evalueringsproces
 • Lede og gennemføre markedsdialoger, udbudsforhandlinger og dialoger
 • Sikre inddragelse af nødvendig juridisk og udbudsteknisk kompetence herunder løbende konsultationer med kundens indkøbsafdeling
 • Sikre overholdelse af kundens interne standarder

Konsulenten skal besidde følgende kvalifikationer – dog ikke begrænset til nedenstående:

 • Erfaring som udførende IT projektleder for udbudsprojekter, inkl. det at formulere krav og udarbejde kravspecifikation
 • Indgående erfaring med ERP og forretningsprocesserne indenfor økonomi, regnskab, indkøb og logistik
 • Erfaring med projektledelsesdiscipliner som eksempelvis udarbejdelse af projektplaner, ressourceestimering, interessenthåndtering, kravsspecifikation og forandringsledelse

Det vægter endvidere positivt, hvis konsulenten har:

 • Erfaring med at lede udbudsprocesser i en offentlig virksomhed
 • Erfaring med at arbejde som projektleder i offentlig virksomhed
 • Erfaring med at gå fra ”on-premise” til Cloud (SaaS)

Konsulenten skal have/være:

 • Certificeret indenfor PRINCE2 og/eller IPMA
 • Erfaring med projektledelse af udbudsprojekter
 • Gode kommunikationsevner i både skrift og tale
 • Kendskab til ERP systemer og proceskendskab til økonomi, regnskab, indkøb og logistik
 • Mulighed for at udføre al arbejdet fra Midtsjælland

Arbejdstiden kan svinge meget, men det forventes i gennemsnit 37 timer pr. uge og udført fra en lokation på Midtsjælland. Kunden planlægger arbejdstiden og stedet i samarbejde med konsulenten.

Periode: 01.02.2021 til 31.12.2021 + option 03.01.2022 til 31.12.2022