Ref: 

202125

Start:

Marts

Slut:

August

Deadline:

23.02.21

status:

Lukket
Helle Gundersen | +45 25 55 59 85

Projektleder

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en projektleder.

Kunden ønsker en konsulent med følgende kompetencer:

 • MSP-certificering
 • Prince2 certificering
 • ADKAR-certificering (fordel)
 • Minimum 4 års erfaring med programledelse
 • Minimum 5 års erfaring med at udvikle og eksekvere på implementeringskoncepter, herunder struktureret opbygning af organisatorisk forandringskapabilitet/parathed og organisatorisk implementering af store, komplekse standard it-systemer i et komplekst og politisk interessentlandskab
 • Erfaring med implementeringskoncepter, der understøtter samarbejde og governance mellem projekt og driftsorganisation og derigennem opbygger beslutningskraft og forandringsevne i organisationen
 • Erfaring med procesoptimering og proceskortlægning af processer, der går på tværs af organisatoriske skel
 • Erfaring med at udvikle strukturer for og facilitere parathedsgrupper
 • Kendskab til ADKAR
 • Erfaring med universiteternes uddannelsesadministrative drift samt erfaring med Kopernikus projektet (fordel)
 • Erfaring med proces- og organisationsudvikling i universitetsregi (fordel)
 • Erfaring med ProjektInitieringsDokument (PID)

Kunden ønsker bistand til

 • At udarbejde en overordnet aktivitets- og bemandingsplan for projektets organisatoriske spor
 • At konkretisere projektets implementeringskoncept ”Parathedsgrupper”, som beskrives nedenfor med henblik på at etablere rammer, værktøjer og konkret køreplan for arbejdet
 • At facilitere ledelsesdialogen på tværs i organisationen med henblik på, at projektet får etableret en ledelsesforankret ramme, mandat og målsætning for arbejdet i parathedsgrupperne
 • At etablere en hensigtsmæssig governance-struktur for den organisatoriske implementering, der kan træffe tværgående og ledelsesforankrede beslutninger om de fremtidige processer
 • At udvikle en specifik værktøjskasse og køreplan for procesoptimeringsarbejdet, der tager udgangspunkt i kundens egen procesværktøjskasse, men tilpasset projektets målsætninger om effektiviserede og sammenhængende processer samt formkrav fra det nationale valgte program. Værktøjskassen specificerer både proces og skabeloner for procesarbejdet
 • At afprøve og tilpasse konceptet i et pilotforløb med en parathedsgruppe.
 • Kompetenceopbygning af kundens projektgruppe til at kunne facilitere parathedsarbejdet
 • Sparring og rådgivning til kundens projektgruppe vedr. parathedsarbejde og organisatorisk implementering af et standard it-system.

Lokation: Storkøbenhavn – onsite/remote afhængig af Covid-19
Periode: Marts-August 2021