Ref: 

202129

Start:

10.03.2021

Slut:

31.12.2021 + option

Deadline:

03.03.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Projektleder

Beskrivelse

For vores kunde på Midtsjælland søger vi en Projektleder.

Kunden har behov for projektledelsesbistand, hvor projektets formål er at få fastlagt en ny kontoplan, drevet af følgende behov:

 • Den nuværende kontoplan er lang og kompleks og muliggør samlet set ikke en effektiv økonomistyring. Samtidigt anvendes kontoplanen på forskellig vis enhederne imellem som umuliggør effektive analyser
 • En god og sammenhængende dataunderstøttelse er afgørende for kundens økonomistyring, så kunden kan styre, prioritere, udvikle og investere som én samlet organisation
 • Klare anbefalinger fra IBM og Oracle er, at en reduktion af kompleksitet fra dagens 14 dimensioner til 6-8 dimensioner, er nødvendig for at optimere brugen og forenkle opsætningen i kommende ERP Cloud system
 • På grund af den meget forskellig artede brug af kontoplanen, er der behov for en omfattende analyse til kortlægning af kundens samlede behov, så en ny fælles kontoplan kan bygge bro mellem de grundlæggende hensyn, som er indbygget i den decentrale rammestyring og det hensyn til helheden, som er nødvendigt for at indfri den samlede ambition for kunden, samt sikre overholdelse af gældende lovgivning
 • Den nye kontoplan skal sætte én fælles standard for alle relevante systemer og alle budgetansvarlige enheder og en bred involvering af alle relevante enheder vil blive gjort
 • Analysen udføres i 2021, forud for projektopstart af implementeringerne af nyt HR lønsystem og opgradering af økonomisystemet til Oracle ERP Cloud

Projektlederen forventes at have:

 • Ansvar for projektstyring inkl. ledelse af projektorganisation
 • Sikre koordination ift. relevante sideløbende udviklingsinitiativer
 • Ansvar for styregruppebetjening, inkl. udarbejdelse af beslutningsoplæg
 • Ansvar for procesfacilitering og interessenthåndtering (tilrettelæggelse og afholdelse af interviews, møder og workshops)
 • Ansvar for udarbejdelse af systemrelaterede analyser og behovsafdækning
 • Ansvar for at sikre compliance mellem ny kontoplan og fremtidig Oracle ERP Cloud løsning
 • Ansvar for udarbejdelse af analyser af styringsbehov og styringsfaglige oplæg
 • Den styringsfaglige rådgivning, sparring og vejledning af projektgruppe og styregruppe
 • Den systemmæssige rådgivning, sparring og vejledning af projektgruppe og styregruppe
 • Udarbejde midtvejsrapport 15/6 med kontoplanprototype
 • Ansvar for udarbejdelse og kvalitetssikring af endeligt forslag til kontoplan
 • Ansvar for udarbejdelse af vejledning til kontoplan samt budget- og konteringsvejledning
 • Ansvar for udarbejdelse og kvalitetssikring af implementeringsplan
 • Ansvar for udarbejdelse af gevinstkort og for forberedelse af gevinstrealisering

Konsulenten skal have følgende kvalifikationer:

 1. Erfaring som udførende IT projektleder for projekter for definering af ny kontoplan i offentligt regi, inkl. det at facilitere og formulere styringsbehov, samt udarbejde oplæg til ny kontoplan
 2. Indgående erfaring med ERP og forretningsprocesserne indenfor økonomi, regnskab, indkøb og logistik og hvordan en kontoplan understøtter forretningens økonomistyring
 3. Erfaring med projektledelsesdiscipliner som eksempelvis udarbejdelse af projektplaner, ressourceestimering, interessenthåndtering, kravsspecifikation og forandringsledelse
 4. Erfaring fra alle strategiske niveauer, medarbejder såvel som direktion
 5. Erfaring fra sundhedssektoren

Projektoplæg til foreslået forløb for kontoplansprojektet der sikrer at der:

 1. erfokus på impact og gevinstrealisering
 2. er afsæt i kundens behov for styring
 3. er et tæt samarbejde med projektorganisationen og forretningen
 4. gives gevinster for økonomi og ressourcestyringen

Det vægter endvidere positivt, hvis konsulenten har:

 1. Erfaring med økonomistyring i det offentlige

Lokation: Midtsjælland
Periode: 10.03.2021 – 31.12.2021 + option 01.01.2022 – 31.03.2022