Ref: 

202161

Start:

01.06.2021

Slut:

31.12.2022

Deadline:

11.05.21

status:

Lukket
Helle Gundersen | +45 25 55 59 85

Projektleder

Beskrivelse

Vi søger en Projektleder til vores kunde i Storkøbenhavn.

Projektlederens opgave er – med udgangspunkt i en i forvejen udarbejdet plan for flytning af et større antal databaser til nye servere – at skrive til og indgå aftaler med de systemejere/forvaltere, som bliver berørt, så kundens DBA’ere på en given dato frem i tiden kan flytte deres databaser til nye servere.

Med udgangspunkt i planen og en kalender med de datoer, hvor kundens SQL DBA’ere kan udføre migreringer, sender projektlederen for hver af de systemer, der skal flyttes, en e-mail til systemejer/forvalter, som forklarer problemstillingen med forslag til datoer, hvor flytningen af deres databaser kan ske. På baggrund heraf indgås der en konkret aftale med systemejer/forvalter og på den anden side tilknyttes en af de tre DBA’ere til at være udførende på opgaven. På denne vis sikres det løbende, at ”kalenderen er fuld” for de tre DBA’ere mindst 3 uger frem i tiden.

Projektlederen har desuden ansvar for at følge op på de enkelte flytninger, så det registreres, om de gik godt eller skidt, og i sidstnævnte tilfælde skal der indgås ny aftale og planen justeres i overensstemmelse hermed. Der afrapporteres løbende om fremdriften til kunden, så der kan følges op på, om planen følges.

Opgaven omfatter 300-400 SQL Server instanser med tilsammen størrelsesordenen 3000 SQL Server databaser.

Konsulenten skal som minimum besidde følgende kompetencer:

  • Mindst 3 års erfaring som projektleder, teknisk projektleder el.lign.
  • Erfaring med at organisere og eksekvere på en på forhånd udfærdiget og kompliceret plan

Derudover vil det være en fordel, hvis konsulenten besidder følgende kompetencer:

  • Erfaring med tilsvarende større SQL Server migreringsprojekter, gerne på VMware og gerne indenfor den offentlige sektor
  • Erfaring med at navigere i en offentlig organisation
  • Relevant erfaring med at arbejde med it-teknisk personale

Periode: 01.06.2021 – 31.12.2022
Lokation: Storkøbenhavn