Ref: 

2021105

Start:

17.08.2021

Slut:

31.12.2021

Deadline:

13.07.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Projektleder

Beskrivelse

Vi søger en projektleder til vores kunde i Storkøbenhavn.

Grundet ekstraordinært mange udviklingsopgaver, søger kunden en konsulent med porteføljestyrings- og projektledererfaring til opgaver vedr. bistand til prioriteringsproces og sagsfremstilling i en digital styregruppe fsva. it-projektønsker fra domæner samt til proces for afdækning af behov for justeringer af processer, governance og indhold i kundens it-projektmodel.

Kunden ønsker bistand til:

 1. Indsamling og kvalitetssikring af projektønsker fra sundhedsfaglige domæner i tæt dialog med domænernes faglige tovholdere, it-faglige og projektfaglige medarbejdere og medarbejdere fra porteføljestyringssektionen
 2. Udarbejdelse af sagsfremstillings- og beslutningsoplæg til ledelsesfora til prioritering af projektønsker baseret på gevinstpotentiale og kapacitetsmæssige råderumsanalyser
 3. Løbende dialog med domænetovholdere og andre interessenter om udarbejdelse af det gode projektoplæg
 4. Problem- og behovsafdækning i forhold til governance, processer, modeller, værktøjer, vejledninger, agile tilgange, opbygning af faglige kompetencer mv. i kundens it-projektmodelkompleks
 5. Opstilling af prioriterede indsatsområder til styrkelse af kundens it-projekteksekveringsevne med henblik på at få hurtigere og større værdi ud af projekterne
 6. Udarbejdelse af sagsfremstillings- og beslutningsoplæg til ledelsesfora vedr. handleplaner for ovennævnte punkt 4 og 5

Vi har derfor brug for en konsulent med følgende kompetencer:

 • Erfaring med etablering af gevinstdrevne prioriteringsprocesser baseret på teori og praktisk arbejde med implementering af gevinstrealisering
 • Erfaring med udvikling og implementering af projektporteføljestyringsmodeller
 • Erfaring med udvikling og implementering af it-projektmodeller med betydelig vægt på gevinstrealisering og aktiv risikostyring
 • Konkret erfaring med projektledelsesopgaver i offentlige, politisk ledede organisationer
 • Erfaring med interessanthåndtering og udarbejdelse af beslutningsoplæg i politisk styrede organisationer
 • Erfaring med opgaver og udfordringer i sundhedssektoren

Periode: 17.08.2021 – 31.12.2021
Lokation: Storkøbenhavn