Ref: 

HGUPR

Start:

ASAP

Slut:

April 2022

Deadline:

15.02.21

status:

Lukket
Helle Gundersen | +45 25 55 59 85

Projektleder og rådgiver

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en Projektleder og rådgiver med erfaring med forandringsledelse.

Konsulenten skal arbejde med forandringsledelse, og forandringsmetoden skal tage sit udgangspunkt i ADKAR-modellen som fælles referenceramme. Konsulenten skal være fortrolig med denne metode og skal have solid erfaring med agil IT-implementering.

Kunden har behov for rådgivning og projektledelse i følgende tre faser af forandringsprocessen:

  1. Forberedelse: Vurdere målgrupper og interessenter, vurdere forventede reaktioner på forandring, sponsor- og interessentarbejde, ønskede gevinster for programmet, risikovurdering på forandringsopgaven, strategi for implementering
  2. Eksekvering: Planlægge og gennemføre forandringsaktiviteter med udgangspunkt i ADKAR-modellen
  3. Forankring: Reagere på feedback fra organisationen, opsamle læring og ny viden fra programmet, følge op på gevinster, overdrage til drift

Periode: Februar 2021 til april 2022 – ca. 20 timer per uge
Lokation: Storkøbenhavn – men så længe corona-restriktioner forhindrer fysisk fremmøde hos kunden, arbejder konsulenten fra eget kontor via online mødefora som Zoom og Teams.

Leverandøren skal bruge eget IT-udstyr som pc og mobiltelefon.