Ref: 

2634

Start: 

1.5.2020

Slut: 

31.12.2020 + 7 mdr. option

Deadline: 

16.04.20

Status:

Lukket
Louise Birkholm | +45 25 55 59 32

Projektleder til programmet Digital arbejdsplads i Region Hovedstaden

Beskrivelse

Kunden er i gang med en større strukturel ændring af klientplatformen i Region Hovedstaden. Det bliver styret i et antal projekter i programmet Digital Arbejdsplads. En del af den ændring består i at flytte et stort antal applikationer fra afvikling lokalt på selve computerne til en afvikling centralt i et virtuelt miljø. Til den opgave skal der bruges en meget erfaren projektleder til at videreføre projektet Virtuel Arbejdsplads (VA), der skal videreudvikle og brugertilpasse den eksisterende virtualiseringsløsning (Citrix), udvikle governance på området – og sikre at den driftsmæssige understøttelse af de virtualiserede applikationer på Citrixplatformen lever op til aftalt tilgængelighed og performance.

Ved siden af VA-projektet vil konsulenten være ansvarlig for et Windows 10 projekt, der har til opgave at opgradere de resterende Windows 7 computere i regionen til Windows 10, og derved afslutte et igangværende opgraderingsprojekt.

Projektledelse af VA omfatter:

 • Udvikling og implementering af en brugerorienteret løsning for virtualisering af applikationer
 • Modning af driftsunderstøttelsen af en missionskritisk platform.
 • Fastlæggelse vision, mål og strategi for anvendelse af VA
 • Målrettet virtualisering af regionens applikationer

Projektledelse af Windows 10 opgraderingen omfatter:

 • Automatisk og manuel opgradering af computerne til Windows 10.
 • Medvirke til at fremme initiativer, der skal løse problemerne forbundet med software, der fortsat er inkompatibel.

Projektlederen skal:

 • beherske de gængse projektlederdiscipliner
 • have erfaring med at lede projekter, der beskæftiger sig med missionskritiske systemer
 • have erfaring med programledelse og porteføljestyring
 • have stor erfaring med organisatorisk Change Management
 • besidde dyb indsigt it-driftsmæssige forhold i store organisationer
 • have et godt kendskab til ITIL og implementering af Best Practise indenfor it-drift.

Det vil være en fordel, hvis konsulenten har følgende:

 • et godt kendskab til hospitalssektoren, gerne med en sundhedsfaglig baggrund
 • stor erfaring med at navigere i en offentlig organisation
 • har relevant erfaring med at arbejde med it-teknisk personale og kan sætte sig ind i komplekse tekniske problemstillinger.

Personlig skal konsulenten:

 • evne at samarbejde med meget forskellige personalegrupper
 • være stærk i eksekvering
 • have stor gennemslagskraft i kraft af sin faglighed, professionelle indstilling og troværdighed.