Ref: 

PLSU

Start:

25.01.2021

Slut:

31.12.2021 + option

Deadline:

20.01.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Projektleder

Beskrivelse

For vores kunde på Midtsjælland søger vi en projektleder.

Kunden har behov for at få implementeret Holter-, Event- og Døgnblodstyksudstyr på deres medicinske afdelinger.

Projektet skal implementere softwaren til det apparatur der skal indkøbes som følge af allerede gennemført udbud på Holter-, Event- og Døgnblodtryksapparatur. Projektet skal ligeledes sikre mulighed for sikker opbevaring af data der genereres ved brug af det pågældende apparatur. Alt skal implementeres ud fra kundens retningslinjer på området omkring sikker it-drift og håndtering af personfølsomme oplysninger.
Projektet er estimeret til ca. 50% af kontraktperioden, hvorfor der også er behov for at konsulenten varetager et yderligere 50%, endnu ikke beskrevet, projekt. Dog af samme klinisk- og teknisk karakter.

Det forventes at konsulenten har erfaring med følgende:

  • Erfaring med leverandørstyring, gerne med klinisk apparatur og tilhørende software
  • Erfaring med Sundhedsplatformen eller integrationer dertil
  • Kendskab til og gerne erfaring med kliniske, specialespecifikke og/eller patientadministrative arbejdsgange
  • Projektledelse af tekniske projekter med ansvaret for arkitektbeskrivelser, databehandleraftaler/fortrolighedserklæringer
  • Dokumenteret erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation, gerne offentlige kunder
  • Erfaring som projektleder med organisatorisk implementering og undervisning

Endvidere skal konsulenten have en Prince2 certificering, have mindst 5 års erfaring som projektleder og erfaring fra sundhedssektoren.

Lokation: Onsite, Midtsjælland
Periode: 25.01.2021 – 31.12.2021 + option 01.01.2022 – 30.06.2022

Arbejdstiden kan svinge meget, men det forventes at der i gennemsnit arbejdes fuldtid.