Ref: 

2021140

Start:

18.10.2021

Slut:

30.06.2022

Deadline:

13.10.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Senior udbudskonsulent

Beskrivelse

Vi søger en Senior udbudskonsulent til understøttelse af et nyt system i udbudsfasen.
Vi søger for vores kunde i Storkøbenhavn.

I forbindelse med anskaffelse af nyt system hos kunden er de som en del af udbudsprocessen i gang med at konsolidere materialet og i gang med at klargøre anskaffelsesfasen.
Programmet efterspørger en udbuds-konsulent med et solidt kendskab til billeddiagnostik, som kan begå sig organisatorisk, har politisk tæft og evner at forstå kompleksiteten imellem processer og systemer.

Konsulenten skal understøtte programmet i udbudsprocessen med at overholde leverance deadlines, med bl.a. følgende ydelser:

 • Sikre ”værktøjsunderstøttelse” i udbudsprocessen, (fx integrere Microsoft Office dokumenter via makroer i Excel, Word, MS Project, PowerPoint) også i delfaserne ”tilbudsevaluering”, ”dialog- og forhandling” og ”revidering af udbudsmateriale”
 • Støtte leverancer fra arbejdsspor i udbudsprocessen, herunder operationel hjælp til Udbudsspor og Løsningsspor, og bl.a. sikre at processerne omkring ovennævnte værktøjer drives effektivt
 • Understøtte Programstyringen, herunder støtte PMO, spor leads og Programledelsen mht. leveranceplanlægning- og opfølgning, såvel som issue- og risk opfølgning (ligeledes igen vha. værktøjsunderstøttelse i MS-produkter)
 • Hjælpe til med udarbejdelse af PID-materiale (jf. kundens Governance model)
 • Understøtte at Programmet kommer godt igennem RSI risiko vurdering (forventet Q4 2021)

Konsulenten skal som minimum besidde følgende kompetencer:

 • Erfaring med udbud fra sundhedssektoren
 • Erfaring med leverandørstyring og kontrakter (skal kunne dokumenteres)
 • Erfaring med håndtering af risiko og issue logs
 • Erfaring med at implementere forretningskritiske it-systemer
 • Erfaring med opbygge datamodeller og arbejde med MS Power BI

Derudover vil det være en fordel, hvis konsulenten besidder følgende kompetencer:

 • Erfaring med Prince2 og kendskab til SAFe
 • Erfaring med at arbejde i et agilt setup

Periode: 18.10.2021 – 30.06.2022
Lokation: Storkøbenhavn