Ref: 

TT

Start:

ASAP

Slut:

31-12-2020

Deadline:

06.10.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Teknisk testmanager

Beskrivelse

Til vores kunde i Nordsjælland søger vi en erfaren en teknisk testmanager, som har til ansvar at planlægge test, samt deltage aktivt i kravs afklaringer og med forretning, projekt og leverandør.

Det omfatter bl.a. følgende:

 • Indgå i tæt samarbejde med kundens forretningsspecialister, domainleads og projektledere om udarbejdelse af testomfang herunder testplaner
 • Sikre der sker review af testcases og testartefakter, inkl. at håndtere de tilhørende afklaringer med projektleder i projektet
 • Testafvikling, herunder rapportering af bugs, gentest og regressionstest
 • Selvstændig og proaktiv i opgaveudførelsen
 • Dokumentation af testresultater
 • Det er en fordel at konsulenten har kendskab til Microsoft teknologier

 Rolle

 • Ansvarlig for udførelse af testopgaver i samarbejde af kundens projektleder
 • Deltage i – at planlægge, estimere af testaktiviteter i projektet i samarbejde med projektteamet
 • Sikre at Projektleder løbende kan lave rapportering af teststatus og fremdrift på projektet
 • Kunne sikre forretningsmæssige afklaringer med kundens forretning
 • Dokumentere testresultater og fejlrapporter efter projektets retningslinjer

Testeren referer til kundens Programchef og Projektleder i projektet.

 Succeskriterier

 • Høj faglig kvalitet og professionalisme i gennemførelse af ovenstående ansvarsområder
 • At man kan være i dialog med forretningen, løsningsarkitekter og udviklere
 • Gode kommunikationsevner i forhold til dialogen med teamet

Konsulenten skal være til stede i projektet hver dag mandag til fredag. Arbejdssted er som udgangspunkt Allerød. Men der kan også i begrænset omfang forekomme aktiviteter på andre lokationer.

Periode: ASAP til 31-12-2020

Arbejdstiden vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge. Der kan dog forventes perioder med mere.