Ref: 

TMSG

Start:

04.01.2021

Slut:

30.11.2021

Deadline:

17.12.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Testmanager

Beskrivelse

For vores kunde i Nordsjælland søger vi en Testmanager.

Kunden er i gang med en systemfornyelse af en række forretningskritiske systemer under det område der betegnes som Statens Finansielle Ordninger. Herunder ligger ordningen Studiegæld, hvor de er i gang med implementering af nyt system.
Kunden har i den forbindelse brug for en testmanager til sikre kvaliteten og den nødvendige afholdelse af test, både at sikre kvaliteten af det test-arbejde der udføres i vores udviklingssprints, men også at planlægge og eksekvere end-to-end test når større klumper af funktionalitet færdiggøres og sikre den endelige overtagelsesprøve i samarbejde med leverandørens test management repræsentant. Projektet afvikles på en T&M basis, hvorfor der ikke er et kontraktuelt grundlag, der viser hvordan testen skal afvikles. Det er derfor gennem et stærkt samarbejde med kundens leverandør og de forskellige spor og at der aftales hvordan og hvornår det er hensigtsmæssigt/nødvendigt at afholde test. 

Konsulentbehov:

Opgavebeskrivelse

 • Pragmatisk tilgang til test og risikobaseret test
 • Erfaring med at drive et spor og tage ansvar for leverancerne
 • Erfaring med at planlægning og afvikling af tests, herunder sikre den nødvendige kapacitet til afvikling i samarbejde med projektlederen
 • Konkret erfaring med test af funktionalitet
 • Er en teamplayer og har fokus på målet
 • Er udadvendt og relationsskabende

Kundens udviklingsteams udgør ca. 10 personer og 3-4 testere. Deres teams er selvkørende men testmanageren har en konsulterende rolle i forbindelse med afviklingen af sprint tests. Den store opgave er at sikre løbende end-to-end test, overtagelsestest og en sikker idriftsættelse af funktionaliteten ved go live.

Kunden søger en Testmanager som har det overordnede ansvar for test af løsningen og i projektet skal der udarbejdes og gennemføres følgende:

 • Teststrategi
 • Testcases
 • Komponenttest
 • Komponentintegrations-test
 • Kundetest
 • Belastnings – og load test
 • Test af web services og brug af SFTP servere
 • Installationstest
 • Pilottest
 • Driftsprøve
 • Dokumentation af testresultater

Rolle

Lead og Test Manager på afvikling af test i projektet

 • Ansvarlig for styring af test og drivende på at test bliver planlagt og gennemført ifølge testprocessen
 • Ansvarlig for – sammen med kundens teams – at planlægge, estimere, gennemføre og følge op på alle testaktiviteter i projektet (under hensyntagen til den rollefordeling, der fremgår af kontrakten)
 • Ansvarlig for rapportering af teststatus og fremdrift på projektets
 • Ansvarlig for orkestrering og indhentning af forretningens godkendelse af test
 • Ansvarlig for at opgøre ressourcebehovet til test og medvirke til ressource forespørgsler i samarbejde med PL
 • Udførende på test
 • Bidragende til gennemførelse af review som henholdsvis reviewmødeleder og reviewer
 • Understøtte Projektlederens rolle i form af input til projektplan, risikolog og emnelog
 • Bistå projektlederen med at varetage opgaven som Defect Manager
 • Understøtte testerens rolle i form af prioritering af testopgaverne

Test Manager refererer til Projektleder(e) på projektet.

Succeskriterier

 • Planlægge og eksekvere test gennem en pragmatisk dialog omkring hvordan projektet sikrer den nødvendige test af funktionalitet løbende og inden idriftsættelse
 • Sikring af det nødvendige grundlag for testafvikling gennem kommunikation med projektets forskellige spor
 • Har arbejdshandskerne på og er ikke bange for at tage opgaver på sig, der falder udenfor en normal test managers ansvar
 • Stærk teamplayer, der kan samarbejde på tværs af organisation/projektet og sikre et godt kunde-leverandør forhold
 • Levering til tiden med respekt for kvalitet
 • Levering af en Løsning, der opfylder de forretningsmæssige behov og opnår de beskrevne udbytter
 • Har fokus på at levering af kvalitet i overensstemmelse med Teststrategien
 • Leverance af en driftsbar løsning ift. efterfølgende drift, under hensyntagen til tid
 • Estimerer og re-estimerer egen indsats og kundens medvirken på testrelaterede områder
 • Planlægge og gennemføre et godt testforløb for kundens teams
 • Godt samarbejde med de involverede kunde-interessenter

Lokation: Nordsjælland, onsite hos kunden da projektet er forretningskritisk – men med hensyn til gældende restriktioner.
Konsulenten skal være til stede i projektet hver dag mandag til fredag.
Arbejdstiden vil som udgangspunkt være gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge. Der kan dog forventes perioder med mere.

Periode: 04.01.2021 til 30.11.2021