Ref: 

TMAES

Start:

01.01.2021

Slut:

31.12.2021

Deadline:

11.12.20

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Testmanager

Beskrivelse

For vores kunde i Nordsjælland søger vi en Testmanager.

Ordningen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) under kunden er i gang med implementering af en ny postløsning. Løsningen skal udgøre det generelle fundament, for modtagelse af post til de offentlige ordninger der administreres af kunden. Med udgangspunkt i fundamentet opsættes og tilpasses den første af ordningerne.
Løsningen skal understøtte scanning af fysisk post og modtagelse af e-mail, understøttelse af indledende journalisering samt screening af modtagne postforsendelser. De modtagne forsendelser videregives i et aftalt format til det eksisterende fagsystem (SJP) – hvor der forinden sker en transformation af data – og til det kommende fagsystem (ANS).
 ‏‏‎‏‎‎‏‪‎‎‏‪‏‏‏‏
Testmanageren skal have det overordnede ansvar for test af løsningen og i projektet skal der udarbejdes og gennemføres følgende:

 • Teststrategi
 • Testcases
 • Komponenttest
 • Komponentintegrations-test
 • Kundetest
 • Belastnings – og load test
 • Test af web services og brug af SFTP servere
 • Installationstest
 • Pilottest
 • Driftsprøve
 • Dokumentation af testresultater

Rolle

 • Ansvarlig for styring af test og drivende på at test bliver planlagt og gennemført ifølge testprocessen
 • Ansvarlig for – sammen med kundens teams – at planlægge, estimere, gennemføre og følge op på alle testaktiviteter i projektet (under hensyntagen til den rollefordeling, der fremgår af kontrakten)
 • Ansvarlig for rapportering af teststatus og fremdrift på projektets
 • Ansvarlig for orkestrering og indhentning af forretningens godkendelse af test
 • Ansvarlig for at opgøre ressourcebehovet til test og medvirke til ressource forespørgsler i samarbejde med PL
 • Udførende på test
 • Bidragende til gennemførelse af review som henholdsvis reviewmødeleder og reviewer
 • Understøtte Projektlederens rolle i form af input til projektplan, risikolog og emnelog
 • Bistå projektlederen med at varetage opgaven som Defect Manager
 • Understøtte testerens rolle i form af prioritering af testopgaverne

Kompetencer
Relevant viden, forståelse og certificeret kompetence indenfor Test Management disciplinen som sikrer en selvstændig og effektiv leverance af testspecifikke ydelser i et projekt, såsom teststrategi, testplaner, testhåndbog, testcases og defect management. Dokumenteret erfaring med testværktøjer og metodikker.
Dokumenteret erfaring med og indgående kendskab til integration af Kofax løsninger og test af disse.

Testmanageren refererer til Projektleder(e) på projektet.

Succeskriterier

 • Levering til tiden med respekt for kvalitet
 • Levering af en Løsning, der opfylder de forretningsmæssige behov og opnår de beskrevne udbytter
 • Har fokus på at levering af kvalitet i overensstemmelse med Teststrategien
 • Leverance af en driftsbar løsning ift. efterfølgende drift, under hensyntagen til tid
 • Estimerer og re-estimerer egen indsats og kundens medvirken på testrelaterede områder
 • Planlægge og gennemføre et godt testforløb for kundens teams
 • Godt samarbejde med de involverede interessenter

Lokation: Nordsjælland
Periode: 01.01.2021 til 31.12.2021