Ref: 

202156

Start:

17.05.2021

Slut:

31.12.2021

Deadline:

05.05.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Testspecialist

Beskrivelse

For vores kunde i Nordsjælland søger vi en Testspecialist.

Kunden er i gang med at videreudvikle et fagsystem. Udviklingen af løsning foretages af en ekstern leverandør, men kunden har stor deltagelse på kundesiden i projektet, herunder i testforløbet.

Kunden søger derfor en Testspecialist, som får til ansvar at teste løsningen som en del af et stort testteam. I projektet skal testeren deltage fra kundesiden i de forskellige kontraktlige prøveforløb, hvilket bl.a. omfatter følgende:

 • Testanalyse af designdokumentation på et komplekst fagsystem
 • Review af leverandørens testdesign og testcases, inkl. at håndtere de tilhørende afklaringer med forretningsansvarlige i projektet
 • Gennemførelse af test
 • Rapportering af fundne fejl
 • Dokumentation af testresultater
 • Skal kunne ”tekniksiden” af testprojekter
  • Fx parse en logfil, manipulere SQL-udtræk eller på anden vis scripte sig frem til et resultat. Der er dog ikke forventninger om at kunne lave decideret testautomatisering
 • Skal have solid erfaring fra test af komplekse fagsystemer

Rolle ‏‏‎‏‎‪‏‪‪‎‏‎‏‪‪‪‏‪

 • Ansvarlig for udførelse af testopgaver under styring af kundens test manager
 • Deltage i planlægning, estimering, og gennemførelse af alle testaktiviteter i projektet i samarbejde med test manageren
 • Sikre at testmanageren løbende kan lave rapportering af teststatus og fremdrift på projektet
 • Udførende på test både på funktionelt- og forretningsniveau
 • Bidragende til gennemførelse af review som reviewer
 • Dokumentere testresultater og fejlrapporter efter projektets retningslinjer og sikre høj kvalitet i dokumentationen

Testspecialisten refererer til kundens test manager på projektet.

Succeskriterier

 • Høj faglig kvalitet og professionalisme i gennemførelse af testaktiviteterne
 • Skulle kunne ”kundesiden” i et kunde-leverandør projekt

Periode: 17.05.2021 – 31.12.2021
Lokation: Nordsjælland