Ref: 

202184

Start:

01.07.2021

Slut:

31.01.2022

Deadline:

23.06.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Testspecialist

Beskrivelse

Vi søger en Testspecialist til vores kunde i Nordsjælland.

Kunden er i gang med at implementere forskellige ordninger på SAL-platformen. Udviklingen varetages af en ekstern leverandør, og projektet styres efter en agil projektmodel, hvor partnerskabet mellem leverandør og kunde har stor betydning for samarbejdet og måden leverancerne fordeles på. Det har også indflydelse på testforløbet.

Kunden søger en Teknisk testspecialist, som har en senior profil.
Testeren har til ansvar at teste løsningen som del af et testteam, hvor både leverandørens og kundens ressourcer indgår i teamet.
Derfor er der behov for, at testeren deltagere aktivt i samarbejdsrelationen mellem leverandør og kunde.

Det omfatter bl.a. følgende:

 • Indgå i tæt samarbejde med kundens test manager om udarbejdelse af testplaner og testcases
 • Review testcases og testartefakter, inkl. at håndtere de tilhørende afklaringer med forretningsansvarlige i projektet
 • Anvende leverandørens testværktøjer
 • Testanalyse og testdesignteknikker
 • Testforberedelse, herunder etablering af testdata
 • Testafvikling, herunder rapportering af bugs, gentest og regressionstest
 • Teknisk velfunderet og selvstændig i opgaveudførelsen
 • Gennemførelse af tests – manuelle funktionelle tests og komplekse integrationstests
 • Testautomatisering i Python
 • Dokumentation af testresultater
 • Tæt dialog og samarbejde med leverandørens udviklere om testopgaver
 • Forståelse for og erfaring med agile projekter og agile testprocesser – herunder de agile artefakter

Rolle

 • Ansvarlig for udførelse af testopgaver under styring af kundens test manager
 • Deltage i at planlægge, estimere med story points og gennemføre testaktiviteter i projektet i samarbejde med test manageren
 • Sikre at test manageren løbende kan lave rapportering af teststatus og fremdrift på projektet – i tæt samarbejde med leverandøren og ved brug af de værktøjer leverandøren stiller til rådighed i projektet

Succeskriterier

Høj faglig kvalitet og professionalisme i gennemførelse af ovenstående ansvarsområder.

 • Herunder at konsulenten har ISTQB certificeringer på Advanced niveau

Kunne indgå på kundesiden i den agile samarbejdsrelation, hvor partnerskabet har stor betydning
Sikring af fremdrift, hvilket stiller særlige krav til:

 • At man kan være i dialog med forretningen, løsningsarkitekter og leverandørens udviklere
 • Gode kommunikationsevner i forhold til dialogen med forretningen og leverandøren
 • At der er formaliteter mv. som skal overholdes i samarbejdsrelationen

Periode: 01.07.2021 – 31.01.2022 – onsite, men remote hvis restriktioner er gældende. Konsulenten skal kunne arbejde i juli.
Lokation: Nordsjælland