Ref: 

2021157

Start:

06.12.2021

Slut:

31.08.2022

Deadline:

29.11.21

status:

Åben
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Udbudskonsulent

Beskrivelse

For vores kunde i Storkøbenhavn søger vi en konsulent til understøttelse af et nyt RIS/PACS program.

I forbindelse med anskaffelse af nyt RIS/PACS-system er kunden som en del af udbudsprocessen i gang med at konsolidere materiale og er i gang med at klargøre anskaffelsesfasen.
Programmet efterspørger en udbudskonsulent med et solidt kendskab til billeddiagnostikken, som kan begå sig organisatorisk, har politisk tæft og evner at forstå kompleksiteten imellem processer og systemer og som har solidt kendskab til relevante værktøjer.

Konsulenten skal understøtte programmet i udbudsprocessen med at overholde leverance deadlines, med bl.a. følgende ydelser:

  • Sikre ”værktøjsunderstøttelse” i udbudsprocessen, (fx integrere Microsoft Office dokumenter via makroer i Excel, Word, MS Project, Power point) også i delfaserne ”tilbudsevaluering”, ”dialog- og forhandling” og ”revidering af udbudsmateriale”
  • Støtte leverancer fra arbejdsspor i udbudsprocessen, herunder operationel hjælp til Udbudsspor og Løsningsspor, og bl.a. sikre at processerne omkring ovennævnte værktøjer drives effektivt
  • Understøtte programstyringen, herunder støtte PMO, spor leads og programledelsen mht. leveranceplanlægning- og opfølgning, såvel som issue- og risk opfølgning (ligeledes igen vha. værktøjsunderstøttelse i MS-produkter)
  • Hjælpe til med udarbejdelse af PID-materiale (jf. kundens Governance model)
  • Understøtte at Programmet kommer godt igennem RSI risikovurdering

Konsulenten skal som minimum besidde følgende kompetencer:

  • Erfaring med udbud fra sundhedssektoren
  • Erfaring med Leverandørstyring, kontrakter og projektopfølgning
  • Erfaring med at implementere forretningskritiske it-systemer
  • Erfaring på ekspert-niveau med Microsoft Word, Excel, Project, PowerPoint, Access og SQL Server, såvel som erfaring med integration mellem Microsoft-produkterne ved hjælp af links, såvel som VBA-kodning (i alle ovenstående) såvel som fremstilling af kunde-specificerede rapporter og oversigter (Business Intelligence) ved hjælp af Excel, Access og Word og yderligere generel erfaring med datamodellering og opbygning af datawarehouse
  • Erfaring med K04

Periode: 06.12.2021 – 31.08.2022
Lokation: Storkøbenhavn