Ref: 

202195

Start:

18.08.2021

Slut:

25.02.2022

Deadline:

30.07.21

status:

Lukket
Ronny Post | +45 92 82 12 01

Udbudsprojektleder

Beskrivelse

Vi søger en Udbudsprojektleder til vores kunde på Midtsjælland.

Kunden er i gang med et program der har til formål, at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af kundens sygehuse og specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regi af kundens strategi, med henblik på at behandlingsforløb indenfor et speciale gennemføres efter samme kvalitetsstandarder. Programmet har yderligere ansvaret for 70 % af tiltagene i de digitale mål for det billeddiagnostiske funktionsområde som besluttet af DITS Sundhed.

Programmet har ansvaret for udbud og implementering af en Billeddiagnostisk Viewer og et MedieArkiv.

Som udbudsprojektleder i programmet har man reference til programlederen og har ansvaret for aktivitetsplanlægning, kvalitetssikring og gennemførelse af udbud af Billeddiagnostisk Viewer og et MedieArkiv.

Det drejer sig eksempelvis om følgende opgaver:

Gennemførelse af udbudsprocedure herunder deltage i forhandlinger og markedsdialog.
Ansvarlig for udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale herunder blandt andet:

 • Udbudsstrategi
 • Udbudsbekendtgørelse
 • Udbudsbetingelser
 • Spørgsmål & svar
 • Kravspecifikation
 • Kontrakt med bilagsmateriale
 • Evalueringsrapport

Styre et omfattende dokumentmateriale herunder versionering.
Kvalitetssikre udbuds- og kontraktmateriale herunder specielt kravspecifikation og evalueringsproces.
Planlægge og gennemføre markedsdialoger, udbudsforhandlinger og dialoger.

Efterspurgte kompetencer:

 1. kompetence og erfaring med offentligt udbud, konkurrencepræget dialog samt med deltagelse i forhandlinger og dialoger
 2. indgående kendskab til og erfaring med EU’s Udbudsdirektiv, Udbudsloven og Offentlighedsloven
 3. erfaring med udbud af IT-løsninger
 4. en god forståelse for og erfaring med formidle, drøfte og fastlægge krav i dialog med brugere
 5. en god forståelse for teknik, it-sikkerhed, datasikkerhed, GDPR med henblik på at kunne formidle, drøfte og fastlægge disse kravområder i dialog med udbudsdeltagere
 6. god mundtlig og skriftlig formidling og kommunikation på dansk og engelsk
 7. erfaring med prisstrategier, incitamentsmodeller og TCO-modeller
 8. kendskab til og viden om projektledelse, implementering, drift, vedligehold, support. Gerne gennem praktisk erfaring
 9. have arbejdet med og dyb kendskab til forskellige evalueringsmodeller, udarbejdelse af kriterier for prækvalificering, delkriterier og underkriterier
 10. have stor viden om kravspecificering og brug af use cases og erfaring i at formidle metoder og teknikker for deres anvendelse til udbudsdeltagere
 11. erfaring med kvalitetssikring af krav og øvrigt udbudsmateriale
 12. erfaring med at arbejdet med markedsdialoger og fastlæggelse af udbudsstrategi
 13. erfaring i udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt og bilag

Konsulenten skal have minimum 7 års erfaring med udbudsarbejde.

Periode: 18.08.2021 – 25.02.2022
Lokation: Midtsjælland