Skal jeg være freelance konsulent?

Hvis du ønsker at være dit eget brand og arbejde med det, som du er allerbedst til, så svaret på spørgsmålet JA! For som freelance konsulent får du en unik mulighed for at få luft under vingerne og være din egen chef.

De fleste freelance konsulenter siger nemlig deres faste job op, for netop at blive deres egen chef. Det giver dig muligheden for at følge din passion og arbejde dedikeret med dine spidskompetencer, ligesom det giver flere muligheder for forskellige opgaver, og ikke mindst at du får nemmere ved at vælge opgaver til og fra. Desuden opnår man som freelance konsulent stor fleksibilitet, fordi du selv bestemmer hvornår og om du vil tage nye opgaver når du afslutter en anden.

Som freelance konsulent kommer du ind som en professionel i en virksomhed. Derfor behøver du ikke koncentrere dig om interne problematikker og en endeløs række af møder, som ikke direkte bidrager til opgaveløsningen. Du får derfor en unik mulighed for at arbejde dedikeret med det felt indenfor IT du brænder for. Den viden og erfaring, som du får i hver opgave, kan du så tage med dig videre til dine næste projekter.

Udover, at du får lov til at være din egen chef og selv bestemme de projekter du vil deltage i, så opnår du som freelance konsulent også en række økonomiske fordele. Det betyder at der kan være plads til økonomisk fleksibilitet, fordi man som freelance konsulent ofte er højere lønnet end fastansatte. Der er også skattemæssige disponeringsmuligheder ved brug af virksomhedsskatteordningen, som for eksempel giver mulighed for at opspare ”ikke hævet overskud” til en lavere skat. Derudover har man som freelance konsulent også mulighed for en forøget pensionsopsparing af op til 30% af overskuddet.

 

Hvordan gør jeg det rent praktisk?

Rent praktisk er der flere ting der gør sig gældende, når man gerne vil starte op som freelance konsulent, både i opstartsprocessen og i den efterfølgende tid med eget firma. Det er nemlig vigtigt at huske, at man som selvstændig freelance konsulent, er den der har ansvaret for at have styr på de praktiske ting, som er forbundet med freelance-virksomheden. Herunder vil vi komme ind på nogle af de ting, som er rigtig gode at huske, når man starter som freelance konsulent.

 

Oprettelsen af firma

Når du skal starte op som selvstændig freelance konsulent er det første du skal gøre at oprette dit firma hos erhvervsstyrelsen for at få et CVR-nummer. De fleste vælger en enkeltmandsvirksomhed, når de opretter et CVR-nummer. Når du har oprettet dit firma, er du klar til at gå i gang med freelance-livet. Udover oprettelsen af CVR-nummer er der flere vigtige ting, at huske, når man selv styrer sin virksomhed. Her kan du læse mere om, hvordan forsikring, skat og økonomi har betydning for dig, når du har din egen freelance-virksomhed.

 

Forsikring

Forsikring er et af de vigtige områder at have styr på. Du har nemlig selv ansvaret for at tegne din forsikring, for som freelance konsulent er du ikke dækket af en forsikring, som du er i en fastansættelse. Vi anbefaler, at du tegner både en arbejdsskadeforsikring og en ansvarsforsikring. Herudover kan du vælge at tegne en erhvervssygdomsforsikring, som sikrer erstatning eller godtgørelse, hvis du rammes af sygdom. Vi anbefaler dog, at du rådfører dig med dit forsikringsselskab, for at finde den helt rette forsikring til dig og dine behov.

 

Skat

Som selvstændig skal du betale SKAT (B-indkomst), arbejdsmarkedsbidrag og selv tilsidesætte penge til ferie, sygdom m.m. Modsat A-skat er du selv ansvarlig for at indberette din skat. Da du selv har ansvaret for at indberette moms og skat, er det en rigtig god ide, at du sætter dig godt ind i hvilke moms- og skatteregler der er for dit erhverv, da det afhænger af, hvilke freelance-opgaver du skal løse. Derudover skal du også huske, at du som selvstændig selv har ansvaret for at bogføre og føre regnskab. Det kan være en rigtig god ide, at du får sparring omkring de økonomiske aspekter ved at alliere dig med en revisor og søge viden hos skat.

 

Timing og økonomisk buffer

Når du har taget skridtet ud i freelance-livet er der nogle ting, som er anderledes end i en fastansættelse. Da du selv hæfter økonomisk og ikke er dækket af forsikring hos en arbejdsgiver, er det derfor en god ide med en økonomisk buffer. Økonomisk buffer og timing er nemlig to nøgleord, hvis du gerne vil være freelance konsulent. Timing er altafgørende, da kunder ofte efterspørger en konsulent med få dages varsel. Derfor kan det være en god ide at have en økonomisk buffer, så du kan være til rådighed så snart en opgave byder sig og du ikke er bundet af en opsigelsesperiode i en anden ansættelse.

Hvis alt dette lyder som noget du har mod på, er der ikke andet at gøre, end at springe ud i det!

 

Hvad kan People IT hjælpe mig med?

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang med din karriere som freelance konsulent! Hos People-IT sætter vi en ære i at have et godt forhold til vores konsulenter. Der er en grund til, at People står foran IT i vores brand, og vi er ydmyge i rollen som broker. Vi har kompetente folk til at hjælpe med alt fra sparring, upload af CV, finpudsning af profil, forhandlinger med kunder og personlig udvikling.

Vi holder løbende evalueringssamtaler med både konsulent og kunde, når vi har en opgave sammen. Det har i mange tilfælde vist sig at være en stor gensidig gevinst for projekterne.

Vi har en lang række rigtig spændende kunder i hele landet. Mange af vores kunder har vi samarbejdet med i over 10 år. Det gør, at vi kan tilbyde attraktive opgaver til vores freelance konsulenter. Samarbejdet er altid foranlediget af en opgave, hvor der er et godt match mellem kunden og dig som konsulent – rent fagligt, men også personligt.

Vi arbejder løbende på at vores processer hænger sammen digitalt. Vi har automatiseret vores konsulentflow – lige fra konsulentoprettelse i PITTEN til afslutning af en kontrakt og klargøring af profil til næste opgave. For dig betyder det, at du kan koncentrere dig om dine opgaver – så klarer vi resten!

Lyder freelance konsulent-livet, som noget for dig, så opret dig i PITTEN her: https://cv.people-it.dk/

Eller tag fat i os på +45 70 26 77 62.