People-IT. Freelance IT-konsulent

Hvorfor og hvordan skal jeg blive freelance konsulent hos People-IT?

Hvorfor skal jeg blive freelance konsulent?

Hvis du ønsker at være dit eget brand og arbejde med det, som du er allerbedst til, så er en karriere som freelance konsulent måske den rette vej for dig. De fleste freelancere siger deres faste job op for at blive deres egen chef. De fleste gør det for at følge deres passion og arbejde dedikeret med deres spidskompetencer, de får flere valgmuligheder, og ikke mindst nemmere ved at vælge opgaver til og fra. Desuden opnår du stor fleksibilitet, og du bestemmer selv timing ift. at tage nye opgaver når du afslutter en anden.

Du kommer ind som en professionel i virksomheden og skal levere et stykke arbejde. Derfor behøver du ikke koncentrere dig om interne issues og endeløse række af møder, som ikke direkte bidrager til opgaveløsningen. Den viden, du får i hver opgave, tager du med dig videre.

Økonomisk er der plads til fleksibilitet, fordi freelancere ofte er højere lønnet end fastansatte. Herudover er der skattemæssige disponeringsmuligheder ved brug af virksomhedsskatteordningen, f.eks. mulighed for at opspare ”ikke hævet overskud” til en lavere skat. Man har også mulighed for en forøget pensionsopsparing af op til 30% af overskuddet.

Hvordan gør jeg det?

Du kan altid starte med at oprette din profil hos os på People-it.dk, og herefter kan vi tage en snak om mulighederne ud fra dit CV, dine erfaringer og din uddannelse. Desuden kan vi snakke om, hvordan vi får præsenteret dig bedst muligt på relevante opgaver. I første omgang er det ok, at vi tager en samtale, mens du er under uddannelse eller i job, og så kan vi sparre om, hvordan du skal tage springet, hvis det er det, du beslutter dig for.

For at blive freelancer er det nødvendigt, at du opretter dit eget firma, som i første omgang skal registreres hos erhvervsstyrelsen. De fleste vælger en enkeltmandsvirksomhed. Det er nemt at oprette selvstændigt selskab.

TIMING: Som freelance konsulent er du selvstændig, hvilket betyder, at du skal oprette din egen virksomhed og fakturere os for de timer, du arbejder for kunderne. Vi sørger for, at du får din betaling, så snart vi modtager betaling fra kunden. Det betyder også, at der er en periode på omkring 2-3 mdr., når du starter som selvstændig, hvor du ikke får betaling. Derfor er det en god idé at oparbejde en økonomisk ”buffer”, så du nemt kan klare dig igennem opstarten.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

SKAT: Som selvstændig skal du betale SKAT (B-indkomst), arbejdsmarkedsbidrag og selv tilsidesætte penge til ferie, sygdom m.m. Modsat A-skat er du selv ansvarlig for at indberette din skat.

Du skal i øvrigt være indstillet på, at du selv bærer den økonomiske risiko.

Vi anbefaler, at du får sparring omkring de økonomiske aspekter ved at alliere dig med revisor og søge viden hos skat.

FORSIKRING: Helt overordnet anbefaler vi, at vores konsulenter selv tegner både en arbejdsskadeforsikring og en ansvarsforsikring (rådgiver). Herudover kan du vælge at tegne en erhvervssygdomsforsikring, som sikrer erstatning eller godtgørelse, hvis du rammes af sygdom.

Hvorfor skal jeg samarbejde med People-IT?

Vi har en lang række rigtig spændende kunder i hele landet. Mange af vores kunder har vi samarbejdet med i over 10 år. Det gør, at vi kan tilbyde attraktive opgaver til vores freelancere. Samarbejdet er altid foranlediget af en opgave, hvor der er et godt match mellem kunden og dig som konsulent – rent fagligt, men også personligt.

Hos People-IT sætter vi en ære i at have et godt forhold til vores konsulenter. Der er en grund til, at People står foran IT i vores brand, og vi er ydmyge i rollen som broker. Vi har kompetente folk til at hjælpe med alt fra sparring, upload af CV, finpudsning af profil, forhandlinger med kunder og personlig udvikling.

Vi holder løbende evalueringssamtaler med både konsulent og kunde, når vi har en opgave sammen. Det har i mange tilfælde vist sig at være en stor gensidig gevinst for projekterne. Vi har også gode muligheder for at tilbyde attraktive uddannelses- og kursusmuligheder, som vi forhandler hjem til vores konsulenter. Vi sender desuden altid en lille opstartsgave med en hilsen, når du som ny konsulent starter i en opgave gennem os.

Vi har i løbet af det sidste år arbejdet stenhårdt på at binde vores processer sammen digitalt. Vi har automatiseret vores konsulentflow – lige fra konsulentoprettelse i PITTEN til afslutning af en kontrakt og klargøring af profil til næste opgave. For dig betyder det, at du kan koncentrere dig om dine opgaver – så klarer vi resten.

Hvilke tendenser er der i markedet?

Vi ser en stigende efterspørgsel på alle områder, men især unge konsulenter med 1-5 års erfaring er i fokus.

Vores kunder efterspørger projektledere, projektassistenter, Scrum Masters, sikkerhedskonsulenter, testere samt udviklere med fingeren på teknologipulsen.

Vi ser en stigende tendens til, at virksomheder vælger at staffe op på freelancere, i stedet for at fastansatte, fordi det har vist sig at være en farbar vej, både rent økonomisk og især også fagligt.

I lyset af den globale økonomi har vi det seneste år oplevet, hvor fleksible kunderne er blevet i forhold til onsite/remote tid. Det gør, at man umiddelbart kan komme i spil til opgaver, som ikke nødvendigvis ligger i ens egen baghave. Verden er på en eller anden måde blevet mindre, og for mange af vores kunder, som er globale spillere, er det bare blevet endnu nemmere at bidrage fra hele verden.

Bliv en del af People-IT

Hvis du vil tages i betragtning til projekter hos vores kunder, må du hellere end gerne uploade dit CV i vores database her.

[juicer name='People-IT' per="3" pages="1" truncate="100"]