Timing og økonomisk buffer. Freelance IT-konsulent. People-IT

Timing og økonomisk buffer. Freelance IT-konsulent. People-IT